Ruimte en budget

Wie aan de slag wil gaan met het ontwerpen van een nieuwe badkamer, heeft als eerste een meetlat, pen en papier nodig. Meet de ruimte nauwkeurig op en schets deze op papier.

Het ontwerpen van een badkamer begint met meten, noteren en tekenen!

Vergeet daarbij niet ook de hoogte op te meten en eventuele schuine wanden, muurtjes of andere ruimtebeperkende elementen in te tekenen. Ook plinten, ramen en deuren (inclusief hun draairichting!) en reeds aanwezige aansluit- en afvoerpunten moet je in de tekening aangeven.

Deze schets dient als basis voor je eigenlijke ontwerp en geeft de ruimtelijke beperkingen weer waar je mee te maken hebt.

Financiële beperkingen

De meeste mensen hebben met nog een andere beperking te maken: de financiën. Reken daarom van tevoren goed uit hoeveel geld je kunt besteden aan je nieuwe badkamer.

Hou bij het ontwerpen van je badkamer het budget goed in de gaten!

Wil je (extra) geld lenen om de badruimte van je dromen te realiseren? Vraag dan eerst bij de bank na wat precies de mogelijkheden zijn. Vergeet straks ook niet dat je geld niet alleen op zal gaan aan de aanschaf van badkamerspullen, maar dat al die zaken ook nog eens geïnstalleerd moeten worden.

Voor de meeste badkamers geldt dat de installatiekosten grofweg even hoog zullen zijn als de aanschafkosten. Geef dus niet veel meer dan de helft van je budget uit aan de aankoop van spullen. Anders zou je straks nog wel eens voor vervelende verrassingen kunnen komen te staan.